Menu
 
   

MEDLEMMERNE MENER
  

Alt materiale der ønskes lagt på hjemmesiden under dette punkt fremsendes som e-mail eller alm. post til :


Bestyrelsesmedlem :
Susanne Nygaard
Solbakken 12
Tlf.: 20 89 35 19
sdhn@live.dk


15.01.09
Hej Flemming
Jeg mener at kunne huske, at der er sendt et brev til kommunen vedrørende ødelagte kanter forårsaget af snerydning. Ydermere er der ud for nr. 16 temmelig meget asfalt der er gået i stykker. Er det muligt for foreningen at rykke for en istandsættelse af disse ting. Der trænger givetvis flere steder på Solbakken.

Tak  -  Flemming Laustsen nr. 16


12.05.07

Jeg mener at kunne huske at kommunen, holder vore fortove vedlige med græsslåning, er det forkert? Der må være gået noget galt, for det ligner et rabarberkvarter i øjeblikket. Så vær rar at sparke lidt kommunen.

Venlig hilsen
Margith Eberhardtsen nr.18


13.04.07

Hej Flemming.

Vil du tage dig af at undersøge, om der sker noget med alle de løse sten ved fortovskanten, som fremkom efter vinterens sneskrabning + at der er ved at blive en fordybning i asfalten ud for nr 32, jeg tror, at det er et kloakrør, der er faldet sammen, men det må andre jo finde ud af. Ellers ikke noget fra mig.

hilsen Anne Grethe
 
  

   

 Sidste nyt