Menu
 Velkommen til Grundejerforeningen Solbakken’s hjemmeside

På disse sider vil fortælle lidt om os selv, og det dejlige område, hvor vi bor.

Foreningen afholdt stiftende generalforsamling onsdag d. 5 December 1979 og som første formand valgte man Ernst Hilligsøe, næstformand Margit Nielsen, Kasserer Anne Grete Georgsen, bestyrelsesmedlemmer Carl Østergaad, Kirsten Jeppesen, Per Vestergaard, Niels Ottesen, Harald Degn.

Arbejdet i bestyrelsen drejer sig som regel om sager af almen interesse, så som at holde det offentlige til ilden når det gælder sager som f.eks. vedligeholdelse af veje og grønne områder.
Vi tager os af pasningen af de grønne områder op mod skoven, som vi har fået tilskødet fra hammel kommune gratis til overdragelse d. 1 Januar 1985, mod at vi fremover vedligeholder områderne.
Derudover kommer der løbende ansøgninger om dispensation fra Område deklarationen, forespørgsler og andre problemer vi så behandler i bestyrelsen løbende.

Bestyrelsesmæssigt afholder vi normalt 3 ordinære bestyrelsesmøder og generalforsamlingen årligt.
Bestyrelsesmøderne er normalt første tirsdag i Marts, Maj & Oktober og generalforsamlingen er altid den 3 onsdag i Marts måned.
P.T. Afholdes alle bestyrelsesmøder og generalforsamlingen i
Hammel Idrætscenter Mødelokale 1.
 

   

 Sidste nyt